Sinikjärv

Posted by
|

(Sinikajärv)

Truuta järvedeaheliku kuues lüli, Lubjaahju järvest 150 m loode pool. Selle 0,26 m suuruse pisijärve sügavus on 4,0 m. Põhi on tervenisti väga mudane, veepeeglit ümbritseb õõtsikuring.

Järv on tähtis ainult aheljärvestiku elemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad