Sillaotsa jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Jõeosa Kooraste Suurjärvest ülesvoolu: Hatsike oja, Voki, Kusta jõgi, Tammeoja. Jõeosa allpool Kooraste Suurjärve: Sillaotsa, Kimmi, Krimmi, Kivi jõgi.
Üldandmed: Võhandu jõe ülemjooksu piirkonna (Pühajõe) parempoolne lisajõgi, paikneb Põlva ja Valga maakonna territooriumil. Jõgi algab Vidrike järvest ja suubub Võhandu jõkke 140 km kaugusel suudmest. Pikkus 16 km, valgala 88,8 ruutkilomeetrit. Tähtsamad lisajõed: Kangrusoo oja (pikkus 14 km).

Jõgi asub Otepää kõrgustikul ning voolab ülem- ja keskjooksul sügavas loode-kagusuunalises Vidrike-Kooraste ehk Truuta marginaalses ürgorus, milles asub Eesti ainulaadne, kümnest järvest koosnev järvestik. Väljunud Vidrike järvest läbib jõgi järjekorras Voki, Lambahanna, Naha, Sinika, Lubjaahju, Liinu, Pikkjärve ja Hatsike järve ning suubub Vidrike-Kooraste ja Jõkdi-Kooraste ürgoru ristmel asuvasse Kooraste Suurjärve loodekaldal. Jõgi väljub Suurjärve idakalda keskosast ja suubub Võhandusse paarsada meetrit ülalpool Jõgearu (Jägara) veskitammi.
Vidrike-Kooraste ürgoru lähiümbruses on valdavalt põllustatud alad, kuid oru edelanõlva katab peaaegu katkematu metsariba. Ürgoru alumist osa ümbritsevad peaaegu kogu ulatuses metsad. Kooraste Suurjärvest alamal voolab jõgi vahelduva ilmega maastikus.

Jõe keskmine lang on 0,6 m/km. Jõgi voolab enamikus pikkuses mõõdukalt käänulises sängis. Suuremaid asulaid lähikonnas ei ole.

Kalastik. Kirjandusandmed jõe kalastiku kohta puuduvad. Uurimislõigus allpool Kooraste Suurjärve oli jõgi kesksuvel kalavaene. Katsepüügil saadi ainult särge ja ahvenat, mõlema liigi arvukus oli alla keskmise. Kalanduslikult kuulub Sillaotsa jõe suvel parassooja veega alamjooks särje-ahvena jõe tüüpi ning sel on oluline väärtus kalade rändeteena.
1989. ja 1995. a. jõevähki ei uuritud. 1967. a. leidus Sillaotsa jõe Kooraste järve ja Võhandu jõe vahelises lõigus jõevähki üsna rohkesti.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad