Selja jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Selgejõgi, Karepa, Rutja jõgi; Ülemjooksul: Papioru, Papiaru, Päide jõgi.
Lääne-Virumaal asuv Soome lahe vesikonna jõgi. Algab Hulja alevikust ja suubub Soome lahte; pikkus 44 km, valgala 410 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Pandivere kõrgustiku põhjaosas, kesk- ja alamjooksu ülemine osa Kirde-Eesti lavamaal ning alamjooksu ülemine osa Põhja-Eesti rannikumadalikul. Jõe lähe asub Hulja aleviku põhjaservas, jõe suue Karepa külas.
Kalanduslikult on Karepa jõgi väga väärtuslik. Jõe ülem- ja keskjooks kuulub jõeforelli- ja alamjooks harjusejõe tüüpi. Jõgi on tähtis ka lõhe, meriforelli, vimma ja jõesilmu kudemis- ja noorjärkude kasvupaigana.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad