Savioja Väike-Soojärv

Posted by
|

Savioja Väike-Soojärv on Misso alevikust 4 km põhjaloode pool asuvast Savioja Suur-Soojärvest 70 m põhja pool asuv, sellest sügavam (5-6 m) ja palju tumedama veega ümarik 0,7 ha suurune rabajärv. Ta veepeeglit ümbritseb turbasamblaõõtsik. Praktiliselt umbjärv. Vesi on oranź, keskmise läbipaistvusega (1,6 m) ja kihistunud.

Veetaimestik puudub. Planktonit on vähe. Zooplankterite hulgas leidub ka küürikut.

Tähtis vaid maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad