Savioja Suur-Soojärv

Posted by
|

(Preeksa Soojärv)

Üks huvitavamaid järvi Misso ümbruses, alevikust 4 km põhjaloode pool. Rabas asuva, loode-kagu suunas pikliku järve absoluutne kõrgus on 183,3 m, pindala 12,6 ha ja sügavus 4 m. Teda kaunistab piklik loode-kagusuunaline metsane saar (0,5 ha). Kohaliku rahvaarvates on järv tekkinud kunagi raba põlemise tagajärjel. Kaldad on turbased ja suhteliselt kõvad, põhja katab mudakiht.

Praktiliselt umbjärv. Ehkki järv asub rabas, on ta vesi erakordselt hele (määrdunud-kollane) ja väga läbipaistev (3,5 m).

Veetaimestik puudus 1964. a. täielikult. Väga vähe oli ka fütoplanktonit. Keskmisel hulgal esinev zooplankton koosnes rabale iseloomulikust kompleksist, kuid erandina kuulus sellesse haruldane vesikirbuline händur. palju leidus küürikut.

Kaladest esinevad järves ainult ahven ja haug.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad