Sarise järv

Posted by
|

(Saarise järv)

Ruusmäest 2 km edela pool, umbes 225 m merepinnast kõrgemal asuv 2 ha suurune umbjärv. Paikneb põllu- ja heinamaa ning metsaga kaetud küngaste vahel, piiratuna õõtsikuringiga. Vesi on pruunikas.

Kaldavees kasvas 1973. a. palju kalmust, laialehist hundinuia ja tarna, pilliroogu, konnarohtu, õõtsiku servas mürkputke, soovõhka, ubalehte, soopihla jt. taimi. veepeeglil esines peamiselt väikest vesikuppu, vesiroosi ja väikest lemmelt. Vees leidus vesikatku, harilikku vesihernest, pikka ja lapikut penikeelt, kardheina ja haruldast tömbilehist penikeelt.

Võrdlemisi liigirikas on kalastik, millesse kuuluvad särg, roosärg, haug, ahven, linask, koger ja luts. Leidub ka jõevähki.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad