Sarapuu järv

Posted by
|

(Sarapu järv, Väike Kikkajärv, Samblajärv, Mudajärv, läti keeles Dūnajs)

Võru maakonnas lõunaserval, Rõugest 18 km lõuna-edelas, asub otse Eesti-Läti piiril neljast järvest (Kikka-, Sarapuu, Liiva- ja Mudajärv) koosnev aheljärvestik.

Sarapuu järv on Kikkajärvest 200 m edela pool asuv 2,4 ha suurune järv, millest meie vabariiki kuulub 1,3 ha. Järve sügavus on 8,8 m (kuigi kirjanduses leidub andmeid, et see on 27 m). Keset metsa paikneva järve veepeeglit ümbritseb lepa- ja sarapuuvõsa. Kaldad on pehmed ja mudased, põhja katab muda. Läbivoolujärv.

Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,1 m). Taimestikku leidus 1968. a. keskmiselt, liike vähe (13). Planktonit oli keskmisel määral. Leidub haruldasi vesikirbulisi.

Kaladest esinevat järves haug, ahven, särg, kiisk.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad