Sanksaare järv

Posted by
|

(Sänksaare, Sakssaare ehk Suursoo järv, Suursoo Vanajärv, Vanaküla järv)

Loode-kagu suunas piklik metsajärveke (pindala 1,8 ha) Põlvast 4 km idakirde pool. Järve kaldad on valdavalt madalad, kuid paiguti kõvad. Veepiiril leidub palju linaleokive.

Umbjärv, mille vesi on pruunikas. Väga huvitav on veetaimestiku peaaegu täielik puudumine 1973. a.

Oletada võib ahvena esinemist.

Pakub tagasihoidlikke võimalusi suplemiseks ja õngespordiks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad