Saka järv

Posted by
|

(Sokajärv)

Saaremaa loodenurgas kaugele merre küündiv Tagamõisa poolsaar, eriti selle põhjaosa, on meie suurima saare kõige järverikkam ala. Siin leidub paarkümmend madalat järve, millest paljud peatselt kinni kasvavad. Kõige tähtsamad järved poolsaarel on Saka, Kiljatu, Sarapiku, Põdragu ja Taugepää järv ning Naelalaht, aga ka looduskaitse alla kuuluval Harilaiul asuv Lailepa laht.

Saka järv asub Kõrusest 1 km loodes. Selle ida-lääne suunas pikliku järve suurus on 25 ha, sügavus alla 1 m. Veekogu ümbritseb männimets ja võsa. Kaldad on soostunud, paiguti kivised, põhja katab lubimuda. Saka järvest voolab Kiljatu järve magistraalkraav.

Järve suhteliselt heleda värvusega vesi on põhjani segunev ja soojenev.

Taimedest kasvas 1968. a. järves massiliselt mõõkrohtu, palju oli pilliroogu, konnaosja, ubalehte, tarna; põhjas leidus rohkesti mändvetikaid jt. Planktonit on järves vähe.

Kalu leidub järves tõenäoliselt väga vähe. Veekogu võiks sobida kogrele.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad