Saarjõgi

Posted by
|

Navesti jõe alamjooksu parempoolne lisajõgi. Jõe ülem- ja keskjooks asub Järvamaa ning alamjooks osalt Viljandimaa ja osalt Pärnumaa territooriumil. Algab Ollepa külast 6 km põhjakirde pool ja suubub Navesti jõkke 26,2 km kaugusel suudmest; pikkus 38 km, valgala 191 ruutkilomeetrit.
Jõe lähe asub Kesk-Eesti tasandikul, enamik ülemjooksust Kõrvemaa lõunasopis ning kesk- ja alamjooks Pärnu madalikul.

Jõgi algab Pibari ja Oisu küla vahel asuvas soises metsas Matussaare raba põhjaotsa lähedal, Kärevere raudteejaamast 3,2 km kagu pool ning voolab peaaegu kogu pikkuses läbi metsade ja võsastunud heinamaade. Jõgi suubub Navesti jõkke Kaansoo küla idapiiril.
20. sajandil jõel vesiveskeid ega paise ei olnud. 19. sajandil asus väike vesiveski jõe ülemjooksul Lapardi metsatalus.

1996. a. oli katsepüügil leiti jõe alamjooksul Kaansoo lõigus seitse liiki kalu: arvukalt lepamaimu ja võldast, üle keskmise hulga särge, keskmisel hulgal haugi, alla keskmise hulga jõeforelli ja trullingut ning vähe viidikat.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad