Saaluse Kõrtsijärv

Posted by
|

Rõuge – Uue-Saaluse tee ääres, umbes 2,5 km Uue-Saalusest lääne pool paiknev ligi 2 ha suurune umbjärv. Järve piirab vesine tarnaõõtsik, veidi kõvem on põhjakallas. Lõunakaldal kasvab ilus kasesalu.

Järve vesi on pruunikas. Esineb nõrk sinivetikate õitsemine. Taimestik vähene. Järves kasvas massiliselt haruldast tömbilehist penikeelt; kaldaõõtsiku aukudes oli väikest jõgitakjat (1971).

Kalastik on kohalike elanike andmeil suhteliselt rikkalik, eriti palju olevat linaskit, kuid leiduvat ka ahvenat, haugi ja särge.

Järv pakub võimalusi õngitsemiseks ja kaunistab maastikku, on tähtis ka taimharulduste kasvukohana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad