Saaluse Alajärv

Posted by
|

(Saaluse järv, Kõverjärv, Veskijärv)

Saaluse Alajärv asub Uue-Saaluse asunduses, Kavadi järvest allpool tammi. Tema pindala on 4,2 ha, suurim sügavus kuni 8,8 (9,2 m), keskmine sügavus 2,9 m. Järv on ida-lääne suunas väljaveninud kolmnurkse kujuga. Teda ümbritseb kultuurmaastik. Järve kaldad on üsna järsud, osalt liivakad, paiguti mudased; põhi on sügavamal enamasti mudane, põhjakalda lähedal ka liivane. Sügavus on vahelduv: kahe sügavama ala vahele jääb mudane kõrgendik, nn. Mudasaar, mis on kaetud taimedega ja ulatub kuival ajal veest välja.

Alajärv on keskmise läbivooluga – sissevool Kavadi järvest, väljavool kiirevoolulise Iskna (Holsta) oja kaudu Noodasjärve ja sealt Iskna jõe kaudu Võhandusse.

Ehkki järves on keskmine sügavus väike, esineb sügavates kohtades selge temperatuuri- ja hapnikukihistus. Järve hele-kollakasroheline kuni kollane vesi on väga läbipaistev (3,9-4,8 m).

Alajärv on taimestikurikas, liike keskmiselt 19. Ujulehtedega taimestikus, eriti tammipoolses otsas, domineerivad väike vesiroos ja väike vesikupp. Järves leidub palju haruldast ujuvat jõgitakjat. Fütoplanktonist on järv vaene.

Alajärve kalastik on üsna rikkalik. Saadakse ahvenat, haugi, särge, latikat, linaskit, kokre, nurgu, roosaärge, kiiska ja lutsu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad