Ruskavere järv

Posted by
|

Jõgeva maakonnas Tormast 11 km kagu poole jääv 3,5 ha suurune järv. Absoluutne kõrgus 35,8 m, sügavus vähemalt 3 m. Õõtsikkallastega mudarikas veekogu, mida piiravad lepik, põllud ja uudismaa. Väljavooluks on kagunurgast lähtuv kraav, mis voolab Kääpa jõkke. Selle kraavi kaevamine alandas järve veetaset 1 m võrra. Lõunakaldale kaevatud kanali ääres on paadisadam.

Roheka tooniga pruunikaskollase vee läbipaistvus on kuni 1,5 m.

Esineb suuri järvekarpe.

Kuigi järv jääb aeg-ajalt ummuksile, leidub kalafaunas rohkesti haugi, aga ka ahvenat, särge, kokre ja linaskit.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad