Rummu järv

Posted by
|

Rummu asundusest põhja pool asub umbes 49 ha suurune Rummu järv. See ida-lääne suunas ovaalne veekogu paikneb Põhja-Eesti lavamaal, lamedas nõos, klindist vaid 3 km kaugusel. Järv on väga madal – suurim sügavus ligikaudu 2,5 m. 1961. a. alandati järve veetaset 0,5 -1,0 m võrra; nüüd on veetaset mõnevõrra tõstetud. Järve ümbritseb rabamännik, vaid lõuna pool on Rummu asunduse kohal paene kühm, kus asub endine mõisapark. Kaldad on madalad, turbased, lõunakaldal kohtab ka õõtsikut. Vesi süveneb kalda juures järsult. Põhja katab muda, mille paksus on üle 2 m. Põhjakalda juures (nn. Port Arthuri kohal) olevat ka paest põhja. Lõunakaldal on ujumiskoht.

Praktiliselt umbjärv. Järve vesi on oranźikaskollane kuni kollakaspruun, vähe läbipaistev (0,6-1,1 m), hästi segunev ja soojenev (kuni 24 kraadini). Talvel puudub vees hapnik.

Taimestik oli 1972. a. vähene ja koosnes võrdlemisi vähestest liikidest (12). Vee õitsemine on harukordselt tugev. V. Kõvask on leidnud siit ka ühe haruldase ikkesvetika.

Kalastik koosnes 1972. a. peamiselt ahvenast ja haugist, leidus ka kokre.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad