Ruiljärv

Posted by
|

Ka Ruila järve nime all tuntud veekogu Harju maakonnas, Ruila asundusest 2 km lõuna pool. Järve absoluutne kõrgus on 41-42 m, 1953. a. 16,6 ha suurune. 1943. a. oli järve sügavus 2 m, kuid järve kinnikasvamine ja madaldumine jätkub tänaseni. Vett on praegu enamasti alla 1 m.

Järv on loode-kagu suunas pikliku põhikujuga ja sopiline. Järve ümbritsevad rabastuv kuuse-männi segamets, sooheinamaad ja raba. kaldad on madalad, õõtsikulised, moodustades poolsaari ja õõtsikust lahtirebenenud tükkidest saari. Ainult kirdekaldal esineb liivase põhjaga ujumiskoht, mujal on põhi mudakihiga (mudakihi paksus on 1,5-4 m). Põhjas leidub kände.

Läbivool on äärmiselt nõrk. Järve rohekas- või pruunikaskollane vesi on mudani läbipaistev, hästi soojenev ja segunev. Oletatavasti esineb talvel hapnikuvaegus.

Taimestik oli 1953. a. väga rohke, kuid liigivaene (11 liiki). Põhjaloomastikku oli keskmiselt ning see oli võrdlemisi huvitava koosseisuga. Järve äärest on tabatud üks haruldane kiililine.

Järv on kalavaene. Peamised liigid on koger, haug ja ahven. Järvel esineb mitmesuguseid veelinde (naeru- ja kalakajakas, sarvikpütt, sinikael-, piil- ja rägapart, mudatilder, tuttvart).

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad