Rõuge Kõrbjärv

Posted by
|

Rõuge alevikust 2,5 km kirde pool olev 0,9 ha suurune umbjärv keset metsa; tema veepeeglit ümbritseb turbasamblaõõtsik. Vesi on pruuni värvusega. Taimedest kasvas 1972. a. kitsavöödina vesiroos, leidus ka vesikatku.

Järvest on leitud rohkesti haruldasi zooplanktereid. Kaladest esinevad koger ja hõbekoger.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad