Rooni järv

Posted by
|

(Eesjärv)

Valga maakonnas, Väike-Emajõe idakaldal, Jõgevestest 3,5 km kagu pool asub kahest eraldi veekogust moodustunud kaksikjärv. Mõlemad on loode-kagu suunas pikliku kujuga ja paiknevad teineteisega paralleelselt. Läänepoolne kannab Rooni, idapoolne Nauska järve nime. Järvi eraldab teineteisest piklik seljandik, mida läbib neid ühendav kanal. Varem on järvi ühendanud väin.

Rooni järv on loode-kagu suunas piklik, kaguosas tublisti laienev metsajärv. Tema pindala on 5 ha, sügavus 17 m (sellest puhast vett 14 m). Kõige sügavam on järve laienenud kaguosa, eriti läänekalda lähedalt. Kitsas järvekael on vaid 2 m sügav. Kaldad on madalad, kuid kõvad, väga kitsa õõtsikuribaga. Põhja katab muda. Kitsenevas loodeotsas on ujumisvõimalus. Kalda ääres leidub rohkesti vette langenud puid.

Umbjärv, mida Nauska järvega ühendab kanal. Vesi on kollakasroheline, vähese läbipaistvusega (1,4 m) ja tugevasti kihistunud. 1974. a. juulis puudus hapnik 5 m sügavusel, samal sügavusel langes ka temperatuur järsult. Gaasireźiim on talvel eriti halb.

Taimestik oli 1974. a. erakordselt vähene ja ka liike oli vähevõitu (11). Suvine vee õitsemine on tavaline nähtus.

Kaladest leidub haugi, ahvenat ja kokre. 1956. a. olevat Sootaga järvest suurveega sisse tulnud särg ja linask. 1973. a. on järve lastud karpkala, kokre ja linaskit. Endine kalade sissetuleku tee Nauska järvest on nüüd võrega suletud.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad