Roksi järv

Posted by
|

Pikrejärvest vahetult kagu pool asuv, sellest kõrge seljandikuga eraldatud 2,6 ha suurune kirde-edela suunas ovaalne järveke. Pikrejärvest tunduvalt madalam (suurim sügavus ligi 7 m). Järve ümbritsevad heina- ja põllumaad, kaldad on kõvad, kuid enamasti madalad, paiguti ka soostunud. Ainult põllustatud läänekallas on kõrge.

Väljavool on Purde ojasse. Vesi on hele, hästi läbipaistev (üle 3 m) ja kihistunud.

taimestikku oli 1974. a. üsna rohkesti, kusjuures veetaimed kasvasid veel 4 m sügavusel. Fütoplanktonis on rohkesti koldvetikaid. Zooplankton on rikkalik ja selles esinesid 1956. a. ka tiibsõudik ja järve-jämekoodik.

Roksi järv olevat eriti latikarikas, kuid siin leidub ka särge, haugi ahvenat jt. kalaliike.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad