Rõikajärv

Posted by
|

(Rõikjärv, Otsajärv)

Asetseb Holstrest umbes 3 km põhjaloode loode. Järve pindala on 2,0 ha, sügavus 13 m (sügavaim koht järve lõunaosas). Kaldad on kõrged, põldude ja karjamaadega, küngastel kasvavad kuusetukad. Vahetult ümbritseb järve lepik. Idakalda põhjaosas on liivane supelrand koos ujumissillaga, mujal on on kaldavööde soostunud. Vesi süveneb järsult. Põhja katab must sapropeel.

Rõikajärv on nõrga läbivooluga. Sissevool on kraavi kaudu kagust Tillijärvest, väljavool Verilaske oja kaudu (läbi Pätsi Porijärve ja Koordi paisjärve) Ärma jõkke. Ilmselt on järves palju allikaid.

Vesi on tugevasti kihistunud (1972. a. juulis oli pinna- ja põhjavee temperatuuride vahe 20 kraadi, hüppekiht 3 ja 5 m vahel).

Väga liigirikka taimestikuga järv (24 liiki). Põhjaloomadest võib näha rohkesti tigusid. Järves on leidunud vähki.

Järves elavatest kaladest võib nimetada haugi, ahvenat, särge, roosärge, viidikat, lutsu ja latikat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad