Riksu oja

Posted by
|

Oja asetseb Edela-Saaremaal ning algab praeguseks hävinud Süvaja järvest, Viidu teeristist 2 km idakagu pool. Läbib enne Läänemerre suubumist Riksu järve (pindala ca 50 ha). Oja on peaaegu kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud.
1994. a. katsepüügi tulemuste järgi on oja keskjooks võrdlemisi kalavaene. Alamjooksul leiti 4 liiki kalu: arvukalt kuni väga arvukalt ogalikku, üle keskmise ahvenat ning alla keskmise arvukuse haugi ja lutsu.
1994. a. juulis oli oja keskjooksul Koimla silla ümbruses arvukalt jõevähki; alamjooksul jõevähki ei saadud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad