Riksu järv

Posted by
|

Saaremaal, Lümandast 10 km lõunakagu pool olev, ka Riksu laheks nimetatav rannajärv, merest 0,5 km kaugusel. Järve absoluutne kõrgus on ainult 2,1 m, pindala umbes 50 ha, sügavus kõigest 1,5 m. Veekogu on lääneloode-idakagu suunas piklik, madalate kallastega, kahe saarega. Põhi on paiguti kõva, liivane, paiguti mudane.

Sissevool on ida poolt Koimla-Riksu kanali (Sepajõe) kaudu, väljavool Koormise “jõe” kaudu merre. Merevee tõusu korral tungib riimvesi järve.

Heleda värvusega vesi seguneb ja soojeneb hästi. Tänu ühendusele merega on järv üsna kalarikas. Kõige enam on ahvenat, esineb haugi, kiiska, linaskit, roosärge, angerjat, lutsu, ogalikku, luukaritsat jt.

Aastail 1909-10 on Riksu järvel pesitsenud Eestis väga haruldane punakael-pütt.

Väärtuslik peamiselt maastikuelemendina, kasutatav ka õngespordiks ja suplemiseks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad