Riiska järv

Posted by
|

Tõrva kaguserval, juba peaaegu linna sees, Valga maanteest kirde pool asuv kirde-edela suunas piklik järv. Kagukaldale on ehitatud suuri elamuid. Ta on 4,9 ha suurune ja suhteliselt sügav – kuni 12,2 m. Kaldad on võrdlemisi kõrged, laugjad, kohati esineb soostunud serva ja õõtsikulisi kaldalõike. Liivast kaldavöödet leidub peamiselt loodekaldal ujumiskoha juures, sügavamal on põhi kaetud mudakihiga.

Järv toitub allikatest ja kraavidest. Väljavooluks on kraav Õhne jõkke. Järve vesi on väga pruun, keskmise läbipaistvusega ja tõenäoliselt tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1973. a. vähe, liike keskmisel arvul (15). Veesiseste taimede seas leidus haruldast tömbilehist penikeelt.

Kalafaunasse kuuluvad ahven, särg, haug; olevat isegi karpkala, linaskit ja latikat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad