Riguldi jõgi

Posted by
|

Väinamere vesikonda kuuluv väikejõgi Põhja-Läänemaal. Algab Kaevandu järvest ja suubub Läänemerre; pikkus 12 km, valgala 68,1 ruutkilomeetrit.
Riguldi jõe lähteks olev Kaevandu järv (pindala 4,4 ha) paikneb Sutlepa külast 4,5 km kirde pool Niibi raba põhjaservas. Jõgi paikneb Lääne-Eesti tasandikul, on peaaegu kogu ulatuses süvendatud ja sirgendatud. Ülem- ja keskjooksul läbib jõgi valdavalt metsi ja alamjooksul peamiselt kultuurmaastikku. Jõe suue asub Riguldi külas.
Ökoloogilistelt tingimustelt kuulub külmaveeline Riguldi jõgi forellijõgede tüüpi ja on kalanduslikult väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad