Restu oja

Posted by
|

Väikese Emajõe ülemjooksu piirkonna vasakpoolne lisaoja. Algab Ilmjärve külast 2 km kagu pool ja suubub Väikesesse Emajõkke 71 km kaugusel suudmest; pikkus 6 km, valgala 14,4 ruutkilomeetrit. Oja lähe asub Visela küla edelaservas, oja suue asub Risttee küla lõunaserva läheduses. Oja on kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud.
Kalastikku uuriti 1991. a. 16. juulil Risttee külas Otepää-Sangaste maantee silla ümbruses; katsepüügil peenesilmalise liiviga leiti uurimislõigus kolme liiki kalu. Võrdlemisi arvukalt esines trullingut, vähearvukalt ahvenat ja lepamaimu. Jõevähki ei kohatud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad