Reiu jõgi

Posted by
|

Pärnu jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi, paikneb Pärnumaal. Jõel on palju lisajõgesid, mis enamikus suubuvad paremalt kaldalt. Algab Soka järvest Lätis ja suubub Pärnu jõkke vasakult kaldalt 9,1 km kaugusel suudmest; pikkus 73 km, valgala 917 ruutkilomeetrit.

Reiu jõgi asub kogu ulatuses Pärnu madalikul ja on neerukujulise vesikonnaga. Jõe Lätis asuv lahtejärv Soka (Läti keeles Sakas, pindala ca 95 ha) asub 1 km kaugusel Eesti piirist. Pärast Eesti piiri ületamist voolab jõgi algul Tõrga raba servas ning edasi vaheldumisi läbi metsade ja põldude, möödudes Lanksaare ja Viisireiu külast. Seejärel suundub jõgi 16 km pikkuselt põhjakirdesse, algul Tali küla idaserva põldude ja metsatukkade vahel ning edasi valdavalt läbi metsade ja soode. Umbes 3 km enne Tõitoja silda muutub jõgi väänlevaks ja pöördub loodesse. Selles üldsihis voolab jõgi kuni Ura jõe suubumiskohani alamjooksul, olles enamasti ümbritsetud suhteliselt tiheda asustusega ja ülekaalus põllustatud maastikust. Ristiküla ja Surju ümbruses on jõel rohkesti umbkoolde. 9 km kaugusel suudmest, Reiu külas, käändub jõgi põhja, möödub Silla külast ja endisest Vene sõjaväepoligooni alast ning suubub Paikuse küla edelaservas Pärnu jõkke.
Reiu jõe kesk- ja alamjooks on ökoloogilistelt tingimustelt ja kalastiku koosseisult üsna tüüpiline ja produktiivne särje-turva jõgi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad