Raudna jõgi

Posted by
|

Halliste jõe üks suuremaid lisajõgesid. Välja arvatud Pärnumaal asuv lühike suudme-eelne osa, paikneb Viljandimaa territooriumil. Omab suurt valgala ja mitut suurt lisajõge. Algab Viljandi järvest ja suubub Halliste jõkke paremalt kaldalt 7,6 km kaugusel suudmest; pikkus 58 km, valgala 1140 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks paikneb Sakala kõrgustikul ning kesk- ja alamjooks Pärnu madalikul.

Jõe lähteks on Viljandi järv (pindala 155 ha), mis asub Viljandi linna kagupiiril, Sakala kõrgustiku keskosa läbivas Viljandi ürgorus. Ülemjooksul ümbritseb Raudna jõge suhteliselt tiheda asustusega kultuurmaastik. Kesk- ja alamjooksul voolab jõgi valdavalt suurte metsade ja soode vahel, kus asustus peaaegu puudub. Raudna jõgi suubub Halliste jõkke Riisa küla lõunapiiril. Kevadel lumeseulamise, harvem ka kestvate vihmasadude ajal sügisel või suvel tõuseb Raudna jõgi alamjooksu piirkonnas kallastest välja ja ujutab üle suured (kuni 100 ruutkilomeetrit) maa-alad.
Suurematest asulatest asuvad jõe ülem- ja keskjooksul Viljandi linn, Heimtali küla ja asundus, Puiatu asundus ja küla, Tohvri metsatööstusküla jt. Tohvri külast kuni Kõpu jõe suudmeni ning Uia oja suubumiskohast kuni suudmeni paikneb jõgi Soomaa rahvuspargi territooriumil.
Kalastiku praeguse koosseisu järgi on Raudna jõgi ülem- ja alamjooksul särje-haugi jõgi ning keskjooksul särje-teivi jõgi.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad