Ratva järv

Posted by
|

Järv on tuntud ka Arvila järve nime all. Asub Ida-Viru maakonnas, Mäetaguselt 2 km lääne pool, Ratva raba põhjaserval, üks külg vastu metsa, teine vastu raba. Veekogu pindala on 29,4 ha, suurim sügavus vaevalt 1,5 m. Kaldad on pehmed, turbased või mudased, juurdepääs veele raske. Põhja katab turbamuda ja järvelubi. Kallastel on levinud peamiselt rabamännik.

Veetaimestikku oli 1973. a. rohkesti. Fütoplanktonit palju, eriti ruskvetikaid, kuid leidub ka haruldasi ikkesvetikaid.

Kalastik koosnevat haugist, ahvenast ja kogrest.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad