Rasina Arujärv

Posted by
|

Põlva maakonnas, Rasinast 0,7 km ida pool soises nõos paiknev ida-lääne suunas ovaalse kujuga järv. Ta absoluutne kõrgus on 36,4 m, pindala 31,5 ha, sügavus umbes 3 m. Järv on tugevasti soostunud ja mudastunud, mistõttu juurdepääs veele on võimalik ainult lõuna poolt, liivaselt paadisadamaga kohalt. Mujalt piiravad veepeeglit vesine sooriba ja lepik. Kaugemal asyvad põllud ja metsad, põhja pool kerkib kõrgem küngas. Järve põhja katab mitme meetri paksune mudakiht.

Läbivool pole kuigi tugev. Võib oletada, et talvine gaasireźiim ei ole kuigi hea. Vesi on pruunikaspunane, vähe läbipaistev (0,9 m), hästi segunev ja soojenev. Järves oli 1973. a. taimestikku palju. Planktonit on järves keskmiselt; selles leidub ka mõni haruldane liik (Alona intermedia).

Kalafauna on üsna liigirikas. Esinevad särg, ahven, haug, nurg, linask, säinas, latikas ja roosärg.

Järv sobib kalaspordiks, teataval määral väärtuslik ka ujumis- ja puhkekohana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad