Räime järv

Posted by
|

(Õrro järv, Mäeräime järv, Mäirame järv)

Ovaalse kujuga 9 ha suurune järv Laanemetsas; ta sügavus on kuni 5 m (sellest puhast vett 3,5 m). Järve ümbritseb metsaring, ainult kaugemal loode- ja idaküljes leidub põldu. Kõige kõvem ja liivasem on idakallas. Siinne liivarand olevat omal ajal rajatud mõisniku käsul. Põhjakallas on rabastunud. Seal paikneb umbes 100 m kaugusel väike taimerikas satelliitjärveke. Sügavamal on põhi kaetud halli mudaga.

Sademete veest toituv umbjärv. Kollakasroheline vesi on vähe läbipaistev (0,5-1,3 m). Olulist temperatuurikihistust järves ei ole, kuigi hapnik asendub väävelvesinikuga juba 3 m sügavusel. Mõnel talvel on järv jäänud ummuksile.

1974. a. oli taimestikku võrdlemisi vähe. Vee vähese läbipaistvuse tõttu puudus veesisene taimestik täielikult. Fütoplanktonit leidub järves rohkesti, zooplanktonit on vähe.

Kaladest on põhiasukateks koger ja mudamaim. Peale rohkearvulise kogre oli 1974. a. mõningal hulgal ahvenat ja särge. Kunagi varem olnud järves jõevähki.

On näha ondatra tegutsemise jälgi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad