Raigastvere järv

Posted by
|

Vooremaa maastikukaitsealal, Voldi alevikust 5 km kirde pool asuv 3,8 km pikkune, 0,5 km laiune ja umbes 122 ha suurune järv. Järve keskmine sügavus on 3,2 m. Läänes külgneb järv Raigastvere voorega, kirdes Praaklima voorega. Voored kerkivad järve pinnast 25 m kõrgemale ja on põllustatud. Peamiselt järve otstes leidub soostunud heinamaad. Voorte kohal – läänes ja kirdes – on järve kaldad järsud, liivased või kivised, otstes õõtsikulised, mujal mudased. Muda katab ka järve põhja, enamasti 0,5 m paksuse kihina.

Läbivoolujärv. vesi on rohekaskollane, vähe läbipaistev (0,9-1,4 m), üsna hästi segunev ja soojenev. Järv ei jää talvel ummuksile.

Kalastikus domineerivale latikale järgnevad rohkuselt särg, haug, viidikas, kiisk, roosärg, luts, säinas, hink, mudamaim ja angerjas; tõenäoliselt esinevad võldas, linask, koger, vingerjas ja luukarits. Hea vähijärv.

Haudelindudena esinevad järves tuttpütt, sinikaelpart, tuttvart, rägapart, punapeavart jt.

Muistend jutustab, et Raigastvere järves on järvehoidja, kelle ülesandeks on takistada järve teise kohta minemast.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad