Puustuse järv

Posted by
|

(Kallaste järv,Kallase järv)

Uue-Saalusest 2,5 km lääneloode pool asuv väike (1,8 ha) umbjärv. See kaunite küngaste vahele peitunud põhja-lõunasuunaline järveke on küllaltki sügav (10,5 m) ja nähtavasti üsna kihistunud veega. Järve ümbritseb kultuurmaastik, kaldal asub talu. Kaldad on soostunud.

Sissevool Saaluse Kõrtsihärvest, väljavool Vodijärve. Vesi on pruunikas. Suvel täheldatakse nõrka sinivetikate õitsemist.

Kalastik on võrdlemisi liigirikas – esinevad latikas, ahven, särg ja haug (1971).

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad