Purgatsi järv

Posted by
|

Nelijärve järvestiku kagupoolseim ja Põhja-Eesti üks sügavam järv (sügavaim koht 13,0 m asub järve keskosast veidi edela pool). Järve pindala on 4,5 ha, keskmine sügavus 5,3 m.

Kolmnurkse kujuga väheliigestatud kaldajoonega umbjärv, mida ümbritseb mets. Järve lääne- ja lõunakaldalt kerkib järsk vallseljak, veidi madalamal idakaldal asub 1938. a. valminud Nelijärve turistidekodu.

Purgatsi järv on tugevasti mudastunud, ta kaldad on soostunud, liivast põhja leidub peaasjalikult puhkekodu juures. leidub põhjaallikaid. Kollakasrohelise vee läbipaistvus on vähene (0,5-0,8 m), veidi suurem sügisel (1,8 m). Vesi on teravalt kihistunud, sügavamal külm, ilma hapnikuta, ülemistes kihtides aga soe ning vetikate rohke esinemise ajal hapnikust üleküllastunud.

Vee vähese läbipaistvuse tõttu on järves väga vähe taimestikku. Kaladest on järves säilinud ainult koger.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad