Pupastvere Umbjärv

Posted by
|

Tabiverest 6,5 km lõuna pool Tartu maakonnas Pupastvere soos asuv kinnikasvav järveke. Ta suurus on 2,7 ha, sügavus 1956. a. 1,2 m, kuid see arv on tänaseks veelgi vähenenud. 1968. a. suvel olid järvest säilinud ainult paarikümne sentimeetri sügavused veelaigud. Järve põhja katab paks mudakiht. Kaldad on pehmed, õõtsikulised ja mudased. Järv oli 1956. ja 1968. a. taimi täis kasvanud.

Kaladest suudab siin tõenäoliselt elada vaid koger.

Taastamist ootab veel teinegi ilus Pupastvere järv, mis kunagi oli 20 ha suurune ja 2,2 m sügavune. 1951. a. rikuti see vee allalaskmisega ning 1968. a. olid sellest säilinud vaid mudaväljad.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad