Punso järv

Posted by
|

(Punsujärv)

Kirikumäe järvest vahetult idas asetsev 3,2 ha suurune madal järv. kaldad on tasased, enamasti võsastunud, veepeeglit piirab õõtsikuriba. Põhi on mudane.

Läbivool on nõrk. Vesi seguneb ja soojeneb põhjani.

Taimestik oli 1964. a. väga rohke, liike keskmisel arvul (18). Zooplanktonit on keskmisel hulgal, selles leidub hiidlondikut ja küürikut.

Kaladest leidub järves särge, ahvenat, kokre ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad