Punapea jõgi

Posted by
|

Jõgi asub Põhja-Saaremaal. Algab Amara soost ja suubub Läänemerre; pikkus 15 km ja valgala 94,1 ruutkilomeetrit.
A. Loopmanni (1979; Riikoja, 1934) järgi oli jõe lähteks Amara soos asuv Amara järv (pindala 12 ha), mis asus Leisi alevikust 16 km edelas ja mis on praeguseks maaparandustööde tagajärjel kadunud. Ülemjooksul saab jõgi lisavett Järise küla ja Pöite Kodaramäe astangute all olevaist allikaist. Jõgi suubub merre Asuka (endise Poka) küla all liivaluidete vahel. Jõgi on peaaegu kogu pikkuses süvendatud ja sirgendatud.

Katsepüükidel 1984. a. jõe kahes lõigus kaladest meri- ja jõeforelli, haugi, särge ja lutsu ning sõõrsuudest jõesilmu. Keskjooksul Pöitses elunes kaladest ainult jõeforell, kelle arvukus oli keskmine. Alamjooksul leiti keskmisel arvukusel meriforelli, võrdlemisi vähe särge, lutsu ja jõesilmu.
1994. a. oli jõevähki jõe keskjooksul arvukalt; alamjooksul vähki ei leitud.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad