Pülme järv

Posted by
|

(Põlme järv)

Kaunis järv Otepäält 10 km edelas, TÜ Kääriku spordibaasi maa-alal. Asetseb metsaste küngaste vahel; neist kõrgeima, Harimäe (212 m) tipp ulatub 52 m üle järvepinna. Sellel mäel asunud tornist tegi kuulus geodeet ja astronoom Fr. G. W. Struve 1816. a. mõõdistamistöid, hiljem ülistas sealt avanevat kaunist panoraami.

Järve pindala on 6,4 ha, sügavus 13,7 m (kohaliku rahva arvates 25 m, mis ilmselt ei pea paika). Järv on kirde-edela suunas veidi piklik, keskelt ahenev. Kaldad on kõrged, paiguti liivased, eriti kirdeotsas, kus on võimalik ujuda. Vesi on järsult süvenev. Kirdekaldal on Suur ja Väike Pülme talu ning põldu.

Väga nõrga läbivooluga järv. Vesi on roheka tooniga helepruun, keskmise läbipaistvusega (2,6 m) ja tugevasti kihistunud. Taimestik oli 1972. a. hulgalt vähene, kuid liikide arvult rikas (31). Penikeele liike oli 7, nende hulgas leidus ka haruldast tömbilehist penikeelt.

Kalastik on üsna liigirikas. Leiduvat ahvenat, haugi (ka õige suuri), särge ja latikat. Järves elutseb jõevähk, keda varem olnud rohkesti.

Pülme järv on väärtuslik kala- ja ujumisspordiks sobiva veekoguna ja puhkekohana, aga ka kauni maastikuelemendina. Pülme talus on sündinud Otepää kirjamees Yri (Georg) Naelapea.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad