Pühamäe Väikejärv

Posted by
|

(Pühajärv, Pühameeste järv)

Harju maakonnas, Kuusalust 12 km idakagu pool, on keset metsi mitmest pisijärvest koosnev Järvi järvestik. Pühamäe Väikejärv on vaevalt 0,5 ha suurune ja 2,9 m sügavune järveke Pikklaukast umbes 1 km lääne pool, keset soostunud metsa. Järve kaldad on õõtsikulised, põhi mudane.

Nõrga läbivooluga järv.

Järves esinevad haug, ahven ja särg.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad