Pühamäe Laijärv

Posted by
|

(Pühamäe Suurjärv, Pühameeste Laijärv)

Harju maakonnas, Kuusalust 12 km idakagu pool, on keset metsi mitmest pisijärvest koosnev Järvi järvestik. Pühamäe Laijärv on Pühamäe Väikejärvest sadakond meetrit põhja pool olev järveke (0,9 ha), mida piirab õitsikuring ja soine mets.

Sissevool Pühamäe Väikejärvest, väljavool kirde pool Pudisoo jõkke.

Järves esinevad haug, ahven ja särg.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad