Pühajõgi

Posted by
|

Muud nimed: Tillu jõgi, Ulja oja.
Jõgi asub Lääne-Saaremaal. Saab alguse Sõmera külast 5,5 km lääne pool ja suubub Mullutu lahte; pikkus 17 km, valgala 62,1 ruutkilomeetrit.

Koguteose “Saaremaa” (1934) järgi saab Pühajõgi alguse Vahtresoost, langeb alla astangult ja voolab edasi kagu poole. Sõmera ja Kääsla küla vahel läbib jõgi luidestiku, kuhu on uuristanud paari kilomeetri ulatuses sügava sängi. Alamjooksul läbib Pühajõgi madala Paadla järve (pindala ca 80 ha).
Jõgi on kalavaene.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad