Pudisoo jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Tõlde, Leedikõrve jõgi, Pärlijõgi (kõik keskjooksul).
Ida-Harjumaal asuv väikejõgi. Algab Järvi Pikklaukast ja suubub Kolga lahte, pikkus 28 km ja valgala 144 ruutkilomeetrit. Vene 1: 50 000 topograafilise kaardi järgi on Pudisoo jõe lähteveekoguks Järvi Särgjärv.
Suvel veevaesest Järvi Pikklaukast kraavina lähtuv Pudisoo jõgi läbib Pühameeste Väikejärve (pindala 0,5 ha) ja Pühameeste Laijärve (pindala 0,9 ha). Kemba küla juures suundub põhjakirdesse, Pärlijõe suubumiskohas loodesse. Leedikõrve külast 1 km allpool käändub jõgi edelasse, Kolga jõe suudmekohal Sael läände ja Muuksi küla kohal loodesse, suubudes Kolga lahe kagusoppi Pudisoo küla all. Keskjooksul Pärlijõe suudmest umbes Loksa maantee sillani ja alamjooksul Saelt kuni Pudisoo sillani voolab jõgi sügavas lammorus.
Ökoloogilistelt tingimustelt kuulub jõgi forellijõgede tüüpi. Jões eluneb ka jõeforelli üks meelistoiduobjekte Gammarus pulex.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad