Preeksa järv

Posted by
|

(Preeksa Suurjärv)

Ruusmäelt 4,5 km idakirde pool paiknev kirde-edela suunas piklik järv. Tema absoluutne kõrgus on ligikaudu 183 m, pindala 15,1 ha, suurim sügavus 4,8 m, sellest vett vaevalt 2 m. Järve ümbrus on künklik, kagu poolt tasane, põllumaad vahelduvad niitude ja metsatukkadega. Järv on suurel määral soostunud ja mudastunud, kaldad on enamasti mudased, edelas turbased. Esineb rohkesti õõtsikut. Vaid idakalda juures leidub liivast põhja, mujal katab järve põhja mitme meetri paksune mudakiht. Juba 90 aastat ringleb järvel ujuv saar.

Järvest voolab välja Vaid(a)va jõe ülemjooks, mida siin nimetatakse Kuura jõeks, lõunaotsast algav väljavool suubub Misso palujärve. Sissevool on põhjast Uuri järvest. Rohkesti on allikaid.

Preeksa järve vesi on rohekaskollane ja keskmise läbipaistvusega (2,0 m), soojeneb ja seguneb hästi. taimestik oli 1952. a. väga rikkalik, liike keskmisel arvul (18). Suvel õitsevad järves sinivetikad; ikkesvetikate liike on üsna palju. Zooplanktonis leidub haruldast hiidlondikut. Põhjaloomastik on vähene.

Kalastikus esinevad särg, ahven, roosärg, haug, latikas, linask, luts, kiisk ja koger. Jõevähki ei ole. Ka veelinnud puuduvad.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad