Preedi jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Varangu, Liigvalla, Vardja jõgi.
Põltsamaa jõe suurim ja veerohkeim lisajõgi. Jõe ülemjooks asub Lääne-Virumaa ning kesk- ja alamjooks Järvamaa territooriumil. Jõgi algab Varangu allikast ja suubub Põltsamaa jõkke paremalt kaldalt 82,6 km kaugusel suudmest; pikkus 41 km, valgala 290 ruutkilomeetrit.

Põltsamaa ja Preedi jõge ühendavas Vana-Vorsti jões täheldatakse vastassuunalist äravoolu. Olenevalt Põltsamaa ja Preedi jõe veeseisust, voolab osa Põltsamaa jõest Preedi jõkke või vastupidi. Suurvee ajal voolab Vana-Vorsti jõgi tavaliselt Põltsamaa jõest Preedi jõkke.

Preedi jõe lähe paikneb Pandivere kõrgustiku lõunanõlval ja alamjooks Kesk-Eesti tasandikul Endla nõos. Jõe lähteks on veerohketele karstiallikatele paisutatud Varangu allikajärv (pindala 8 ha), mis asub Varangu küla kirdepiiril kõrgendiku nõlval. Ülemjooksul on ülekaalus tiheda asustusega põllustatud alad, kesk- ja alamjooksul voolab jõgi valdavalt läbi soode, kus inimasustus puudub. Jõe lähte läheduses Varangu asunduses on kaevandatud järvekriiti.
18. sajandi lõpul asusid jõel vesiveskid Liigvalla külas, Pojol, Lahu külas, Preedil, Rõhu külas ja Vardjal. Vardja veski töötas kuni 1950. aastateni.

Produktiivse forellijõena ja jõeforelli sigimispaigana on Preedi jõgi kalanduslikult väga väärtuslik.
Järvekülg, Arvi. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad