Prandi jõgi

Posted by
|

Pärnu jõe keskjooksu piirkonna vasakpoolne lisajõgi, asub Järvamaal. Saab alguse Koigi külast 3 km lääneloode pool olevast Prandi allikajärvest ja suubub Pärnu jõkke 99,5 km kaugusel suudmest; pikkus 25 km, valgala 285 ruutkilomeetrit. Jõgi paikneb Kesk-Eesti tasandikul ja voolab enamikus pikkuses Türi voorestiku piirkonnas.

Jõe lähteks olev Prandi allikajärv (1,4 ha) kujutab endast suurt tõusuallikat, mis asub Prandi küla lääneservas Allika talu hoonete juures. Jõgi algab allikajärve lõunaotsast ja on kohe veerohke. Ülem- ja keskjooksul voolab Prandi jõgi peaaegu kogu ulatuses soises inimasustuseta maastikus. Alamjooksul on jõe ümbrus valdavalt kultuuristatud. Jõgi suubub Pärnu jõkke Särevere alevikust 1 km edela pool.
Kalanduslikult tüübilt on Prandi jõe ülemjooks ja keskjooksu ülemine osa produktiivne jõeforellijõgi ning kalanduslikult väga väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad