Põrstejärv

Posted by
|

(Puustusjärv)

Kirde-edela suunas piklik, kahest kitsa kaelaga ühendatud osast koosnev järv Vastseliinast 8 km lõunakagu pool. Järve absoluutne kõrgus on 199,9 m, pindala 8,5 ha, sügavus 5 m (vett ligi 4 m). Metsajärv on võrdlemisi tasases ümbruses. Kaldad, eriti lääne pool, on valdavalt kõvad ja liivased. Loodekaldadl on Sarapuumägi. Siin on väga palju linaleokive, mis kõnelevad kunagisest väga intensiivsest linaleotamisest. Järvekaela kohal on rabasiil kaldaõõtsikuga, õõtsikut leidub ka järve lõunaotsa juures ja idakalda all, kuigi idakallas on paiguti kõrgem. Kalda lähedal katab põhja liiv, sügavamal pruun jütja. Lähtejärv.

Järve vesi on sinepikollane, keskmiselt läbipaistev (2,3 m), võrdlemisi hästi segunev ja hapnikurikas. Taimestik oli järves 1973. a. vähene ja liigivaene (14 liiki).

Järves on rohkesti kokre, leidub haugi, ahvenat särge ja võib-olla linaskit. Sissetoodud jõevähid olid järvest välja roninud.

Järv sobib kalastamiseks ning on üsna hea suplus- ja puhkekohana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad