Porijõgi

Posted by
|

Muud nimed: Konsu, Konsa, Reola, Lalli, Liiva jõgi. Alamjooksul Konsu kanal. Jõeharud Aardla järve ja Emajõe vahel: vasakpoolne – Porijõgi, parempoolne – Savijõgi, Valgma jõgi.
Emajõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Ülemjooks asub Põlva ning kesk- ja alamjooks Tartumaal. Algab Maaritsa külast 5 km idakagu pool ja suubub Emajõkke 36,2 km kaugusel suudmest; pikkus 38 km, valgala 298 ruutkilomeetrit. Jõe ülemjooks asub Otepää kõrgustiku idaosas ja alamjooks Kagu-Eesti lavamaal. Jõe vesikond on lehvikukujuline.

Algab Otepää kõrgustiku kirdenõlva piirkonna künklikus maastikus Hädakülas, Vana-Prangli teeristist 4 km lõuna pool asuvast soisest lohust. Tartu-Petseri raudteest alamal voolab jõgi läbi Konsu soo keskosa ja seal asuva kinnikasvava Aardla järve (pindala 16,3 ha). Pärast järvest väljumist jõgi jaguneb ja suubub Emajõkke kahe haruna, millest läänepoolne kannab Porijõe ja idapoolne Savijõe ehk Valgma jõe nime. Praeguseks on Konsu soo lääneosa allpool raudteed üles haritud. 1970.-80. aastail rajati sinna suur polderkuivendussüsteem ja Porijõe peavool juhiti kanali kaudu Aardla järvest lääne poolt mööda. Seetõttu on Porijõe idapoolne suudmeharu praegu väga veevaene, eriti suvel. Porijõe mõlemad harud suubuvad Emajõkke Aardlapalu külast 1 km põhja pool.
Kalastiku koosseisu järgi kuulub jõe ülemjooks haugijõe, keskjooks särje-ahvena ja alamjooksu ülemine osa särje-ahvena-haugi jõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad