Pöögle oja

Posted by
|

Halliste jõe ülemjooksu vasakpoolne lisajõgi, paikneb Lõuna-Viljandimaal. Algab Karksi-Nuia linnast 4 km lõunakagu pool ja suubub Halliste jõkke vasakult kaldalt 70,9 km kaugusel suudmest; pikkus 16 km, valgala 43,8 ruutkilomeetrit.
Oja asub Sakala kõrgustiku lõunaosas. Oja lähe paikneb Äriküla suure põllustatud voorja kõrgendiku kirdenõlva all soises nõos, Ainja järvest 1,7 km lääne ja Sipa metsavahikohast 400 m idakagu pool. Jõgi voolab läbi Karksi-Nuia linna lõunaservast kilomeeter lõuna pool asuva kuusiku. 1,5 km alamal, metsa lääneserva piirkonnas on ojal Kassepa ehk Nuuda paisjärv (pindala ca 10 ha), millesse suubub Pöögle tähtsaim lisaoja Remsi. Oja suue asub Kaubi küla kohal, Halliste kirikust 2,3 km lõunaedela pool.
Pöögle oja on võrdlemisi suure kaldega. Lang on suurim oja ülemjooksul. 1930. aastail oli ojal vesiveski alamjooksul Mulgi talus.
Jõeforelli ainsa teadaoleva esinemis- ja sigimispaigana Halliste jõestiku ülemjooksu piirkonnas on Pöögle oja kalanduslikult olulise väärtusega.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad