Põlva järv

Posted by
|

Põlva alevist vahetult põhja pool asuv, loode-lõuna suunas kõverdunud piklik järv, mis loodi 1960. aastate keskel Prajõe paisutamise teel. Veekogu pindala on ligikaudu 50 ha, valdav sügavus 1-2 m. Kõige sügavamaskohas väljavoolu juures olevat sügavus kõrge veetaseme korral 4-5 m. Järves on kaks saart – Roosaar ja Männisaar. Kaldad on üsna kõrged. Üksnes lõuna pool on kallas madalam, kagu pool teetammiga kõrgemaks tõstetud. Lääne- ja põhjakaldal on metsatukki, lõunakaldal Põlva kirik koos pargiga ja paadisadam, kahunurga juures kalmistu ja bussijaam.

Tänu tehisjärve läbivale Orajõele on läbivool keskmine. Vesi on rohekaspruunikaskollase värvusega, vähese läbipaistvusega (0,7 m), hästi segunev. Taimestik oli 1972. a. suvel rohke, eriti veesiseste taimede osas. Veekogus toimub tugev vee õitsemine.

Kaladest leidub kõige enam särge, kuid ka ahvenat, haugi, latikat, kiiska, kokre ja turba. Järves elutseb ondatra.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad