Poka järv

Posted by
|

Orujärv, Võnnust 6 km loodes asuvast Lavatsi järvest mõnisada meetrit kirdes. Pindala 3,9 ha, sügavus 18,5 m (keskmine sügavus 6,07 m). Järv on loode-kagu-suunaline, kagusopp on kitsenev; sügavaim koht on laiema osa keskel. Järv paikneb põldudest ümbritsetud soisel orulammil ning on valdavalt pehmete kallastega.

Järve läbib Mäletjärve oja, mis voolab sisse läänest ja väljub loodenurgast.

Järv on lavatsi järvega mitmes suhtes sarnane ning ilmselt kuulub samasse tüüpi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad