Põduste jõgi

Posted by
|

Saaremaa üks suuremaid jõgesid. Algab Tõrise külast 1,5 km põhjaloode pool ja suubub Kuressaare lahte; pikkus 30 km, valgala 206 ruutkilomeetrit. Kõrge veeseisu korral on ühenduses Lõve jõe ülemjooksuga.
Jõgi voolab enam-vähem põhja-lõuna sihis läbi Kesk-Saaremaa, tehes keskjooksul pika lameda looke ida poole, mille sisse jääb muuseas Kaarma linnamägi. Jõesäng on keskjooksul valdavalt paese ja alamjooksul liivase põhjaga. Ülemjooksul võib jõgi suvel kuivaks jääda.
1994. a. oli jõe kalastik väga liigivaene.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad