Plaani külajärv

Posted by
|

(Suurjärv)

Haanjast ligi 5 km lõuna pool Plaanil asuv põhja-lõuna suunas piklik järv. 60. aastate keskel tõstis Munamäe sovhoos järve veetaset. Selle tulemusena on veepeegel suurenenud 20 hektarini ja sügavus 5 meetrini (keskmine sügavus 4 m). Järv asetseb umbes 243 m üle merepinna, kõrgete veerudega orus. Teda ümbritsevad metsasalud ja põllustatud künkad. Kaldad on kõvad.

Läbivool on nõrk. Loodenurgas voolab sisse Plaani Perajärvest lähtuv ojake, kirdenurgast algavat ja Alajärve suubuvat oja peetakse Piusa jõe alguseks.

Vesi seguneb ja soojeneb suvel põhjani ning on hapnikurikas, värvuselt rohekaskollane kuni kollakaspruun ja keskmiselt läbipaistev /2,1-2,6 m).

Taimestik vähene, kuid liigirikas (1970. ja 1973. a. 26 liiki). Leidus mitmeid haruldusi (vahelduvaõielist vesikuuske, punakat ja tömbilehist penikeelt jt.).

Kalastikus särg, ahven, haug, koger, linask ja mudamaim.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad